تفاوت بین طرح صنعتی و اختراع

طرح صنعتی و اختراع از حیث ماهوی با یکدیگر متفاوتند . همانطور که گفتیم طرح صنعتی به ظاهر کالا و دقیقا جنبه ای از یک کالا که تزیین شده و با رعایت اصول هنری به وجود آمده است مربوط است و با ضرورت های کاربردی و فنی تعیین نمی گردد در حالی که اختراع چه محصول و چه فرآیند قبل از هرچیز ضرورتا به وسیله جنبه کاربردی اش تعیین می شود . به عبارت دیگر طرح های صنعتی به سیما و ظاهر یک وسیله و کالا که جنبه زیبائی و تزئینی دارد مربوط می شود در حالی که اختراع اعم از محصول یا فرآیند جنبه اختراعی و آفرینشی آن مورد توجه است .

تازگی یک طرح صنعتی                                                             

در طرح های صنعتی مانند اختراعات تازگی و جدید بودن طرح یکی از شرایط مهم ثبت آن است.

طرح صنعتی زمانی جدید تلقی می شود که از طریق انتشار به طور محسوس یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل تاریخ تسلیم اظهار نامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهار نامه برای ثبت در هیچ منطقه ای از جهان برای عموم افشا< نشده باشد.

خالق یا مبتکر یک طرح صنتی                                                      

هرگونه ترکیبی از خطو یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ ها و یا بدون آن ، یک طرح صنعتی تلقی خواهد شد، به شرطی که چنین ترکیب یا شکلی به یک فرآورده صنعتی یا صنایع دستی شکل ظاهری خاصی بدهد و بتواند به عنوان طرحی برای یک فرآورده صنعتی یا صنایع دستی به کار رود.

بهره برداری مادی از یک طرح صنعتی متعلق به خالق یا مبتکر طرح صنعتی است که به معنی ساخت ، فروش وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی می باشد.

طرح صنعتی جدید

یکی از شرایط ثبت طرح صنعتی همانند اختراع این است که جدید باشد. به عبارت دیگر، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید باشد، و یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهار نامه برای ثبت در هیچ منطقه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

شرط فوق، در ماده 15 طرح تقدیمی سازمان ثبت به مجلس شورای ملی پیش بینی شده است. در بعضی از اسناد،یکی از شرایط طرح صنعتی جدید بودن یا اصیل بودن ذکر شده استو ذکر شرط اصیل به خاطر این است که طرح صنعتی می تواند تحت نظام کپی رایت نیز مورد حمایت قرار گیرد ازین رو شرط اصیل بودن در بعضی از متون و  اسناد در رابطه با طرح صنعتی آمده است.

 

لیست مطالب

 • روند ثبت طرح صنعتی
 • تعریف طرح صنعتی
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی
 • حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن میدهد؟
 • روشهای ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور
 • شکل و ظاهر، ترکیب خطوط و رنگ ها در ثبت طرح صنعتی
 • جایگاه حقوق ثبت طرح های صنعتی
 • مهلت ارفاق چیست؟
 • استراتژی طراحی صنعتی در راهبرد تجاری
 • مدت حمایت از طرح صنعتی ثبت شده و تمدید آن
 • حقوق مالکیت صنعتی ایران در یک نگاه
 • بسته بندی و تبلیغات
 • ویژگی ‌های یک بسته‌ بندی خوب چیست؟
 • تعاریف بسته ‌بندی
 • بسته ‌بندی چیست؟
 • معرفی بسته بندی و ویژگی های آن
 • – مهلت ارفاق چیست؟
 • چه طرح هایی تحت حمایت قانون طرح های صنعتی قرار ندارند؟
 • چگونه می توان طرح صنعتی را ثبت کرد؟
 • طرح های جدید و خلاقانه چه تأثیری برکسب و کار دارند؟
 • انواع حقوق مالکیت صنعتی در ایران
 • طرح های صنعتی
 • ثبت طرح صنعتی چه امتیازی را موجب می گردد؟
 • طرح صنعتی و ثبت آن
 • ثبت طرح صنعتی بصورت بین المللی
 • تفاوت بین طرح صنعتی و اختراع
 • حمایت از طرح صنعتی در قانون داخلی ایران
 • حمایت از طرح صنعتی و حقوق آن
 • طرحهای مبتکرانه در کسب و کار
 • ویژگی هایی از یک طرح صنعتی
 • دیزاین؛ واقعیتی فراموش شده در ایران
 • حمایت از طرح صنعتی در معاهدات بین الملل
 • حقوق مالکیت صنعتی
 • حمایت از طرح صنعتی در خارج از کشور
 • ثبت طرح صنعتی
 • طرح صنعتی و حقوق مالک
 • طرح های تحت حمایت قانون طرح های صنعتی
 • طرح های صنعتی و فواید آن
 • طرح های صنعتی
 • اجازه بهره برداری از طرح صنعتی برای شخص ثالث
 • ثبت طرح صنعتی و امتیازات آن
 • چرا طرح های صنعتی باید حمایت شوند؟
 • طرح صنعتی و طرح های قابل پذیرش
 • مدت حمایت از طرح صنعتی
 • طرح صنعتی و اختراع
 • انواع طرح های صنعتی
 • طرح صنعتی و علامت تجاری
 • چگونگی حمایت از طرح های صنعتی
 • طرح صنعتی و مدت حمایت از آن
 • چگونه می تون طرح صنعتی را ثبت کرد؟
 • حمایت طرح های صنعتی
 • مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی
 • ضمانت اجرای حقوق ثبت طرح های صنعتی چگونه است ؟
 • چه کسی از حقوق طرح صنعتی برخوردار خواهد بود؟
 • چه طرح هایی بعنوان طرح صنعتی قابل ثبت است؟
 • حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی را بوجود می آورد؟
 • ویژگی لازم برای ثبت طرح صنعتی چیست و چه فرایندی را طی می نماید؟
 • فواید حمایت از طرح صنعتی
 • طرح صنعتی چیست؟
 • امنیت طرح قبل از ثبت و اهمیت آن
 • حقوق ثبت طرح های صنعتی
 • انواع حقوق مالکیت صنعتی
 • حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی
 • چه کسی می تواند تقاضای ثبت طرح صنعتی نماید؟
 • چگونه می توان از طرح های صنعتی حمایت کرد؟
 • ۳- چرا طرح های صنعتی باید حمایت شوند؟
 • طرح صنعتی
 • مزایای ثبت حقوق مالکیت صنعتی
 • تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی
 • ثـبـت طـرح صـنعتـی
18 Mar 2019